Leren = Doen

De beste manier om de AlliantieBenadering te leren is door hem uit te voeren. De ervaring leert dat mensen vaak moeten wennen aan een andere manier van denken en samenwerken, meestal begint na ongeveer een half jaar een nieuwe gewoonte ‘in te slijten’. Via ‘contact’ kunt u een coach of begeleider inhuren, voor het hele traject of voor bepaalde onderdelen.

Voorbeeldplannen

De Voorbeeldplannen laren zien hoe de aanpak in een specifiek project heeft uitgewerkt. U kunt u eigen kennis en ervaringen toevoegen, en daarmee een projectspecifieke koers uitstippelen.

Vliegende start

De Erfgoedacademie organiseert met de cursus “Erfgoed, bouwsteen voor opgaven in de Leefomgeving’ een effectieve start. Hierin wordt in 4 webinars de rol van erfgoed gelinkt aan de systeemaanpak van de AlliantieBenadering. Deze cursus kan ook in uw organisatie worden gegeven (incompany), of voor een specifieke doelgroep. Zo start binnenkort een serie voor Omgevingsdiensten. Hiernaast vindt u een flyer met meer info.

HBO

Van Hall Larenstein gebruikt de AB aanpak als een van de onderleggers van haar curriculum, onder andere in de opleiding Management van de Leefomgeving. Samen met de provincie Gelderland is een handboek opgesteld. Het handboek is nog goed bruikbaar, hij moet nog worden geactualiseerd met recente inzichten en ervaringen.

Handboek NA