kanon RVB

Pilot Schaarsbergen (RVB en provincie Gelderland/Erfgoeddeal)

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft in de pilot Schaarsbergen getest of de AlliantieBenadering (AB) een geschikte methode is voor de revitalisering of omvorming van kazerneterreinen. In de pilot is de toepassing van de AB voor het RVB beschreven. Ook is een gebiedsgenese (pdf=16 MB) gemaakt voor het kazerneterrein van de kazerne Schaarsbergen en omgeving.

Harderwijk strandje

Omgevingsvisie Gemeente Harderwijk

De AB is in Harderwijk als eerste Nederlandse gemeente gebruikt voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Het regieplan (basisdocument) is januari 2022 door de gemeenteraad goedgekeurd. In de voorbereiding is de werkaanpak ‘Zo werken wij‘ vastgelegd. Ook is een stadsgenese gemaakt. Een stadsgenese is een integratie van van themakaarten, gebundeld in de Stadsatlas.

Hengstdal voorzijde rapport

Wijkregieplan Hengstdal (gemeente Nijmegen en provincie Gelderland/ Erfgoeddeal)

Met het Wijkregieplan is een aanpak ontwikkeld, waarmee de gemeente regie kan voeren over losse projecten in de wijk Hengstdal. Daarmee wordt de samenhang bevorderd en ook hun bijdrage aan de lange termijn doelen, onder andere op gebied van klimaatadaptatie en gezondheid. Het Regieplan baseert zich onder andere op de wijkgenese van Hengstdal, waarin de ruimtelijke ontwikkeling van de wijk van 2000 v C tot nu gevisualiseerd. In een apart document: ‘de methode’ is aangegeven op welke manier de AlliantieBenadering is toegepast.

voorkant boek

Boek 'de stadsgenese'(RCE en STOWA)

Veel gemeenten hebben onvoldoende kennis over het natuurlijke systeem onder hun stad. Het boek ‘de stadsgenese‘ laat 8 voorbeelden zien van een stadsgenese, een vereenvoudigde 3D weergave van de natuurlijke landschappen onder de stad en van de ondergrond tot 30 meter diepte.