kanon RVB

Rijksvastgoedbedrijf: Pilot strategisch vastgoedplan Schaarsbergen

Het RVB staat een het begin van de uitvoering van het strategisch vastgoedplan, waarin een fors deel van de kazerneterreinen wordt gemoderniseerd en verduurzaamd. RVB zoekt naar procesaanpak, die het beste aansluit bij haar doelen. In de pilot Schaarsbergen wordt de AlliantieBenadering getest. Lees meer

Harderwijk strandje

Gemeente Harderwijk: omgevingsvisie

De gemeente Harderwijk werkt met ambitie en plezier aan haar nieuwe Omgevingsvisie. De gemeente heeft het maken van de omgevingsvisie herkend als een strategisch proces en gebruikt de AlliantieBenadering als methode. Lees meer

stadsgenese 480x360

Gemeente Nijmegen: Ruimtelijk Regieplan Hengstdal

In de wijk Hengstdal spelen vele trajecten en processen. De AlliantieBenadering vormt de methodische leidraad om planning en realisatie van deze projecten meer in samenhang  uit te voeren. Het project richt zich op projecten in zowel het fysieke als het sociale domein, waarbij het natuurlijke systeem  als onderlegger wordt gezien.  Lees meer

Urgentie 480x360

RCE en STOWA: boek 'de stadsgenese'

Veel gemeenten hebben onvoldoende kennis over het natuurlijke systeem onder hun stad. Het boek ‘de stadsgenese’ laat 8 voorbeelden zien van een stadsgenese, een vereenvoudigde 3D weergave van de natuurlijke landschappen onder de stad en van de ondergrond tot 30 meter diepte.  Lees meer