schematische genese

Een korte terugblik

De AlliantieBenadering bouwt voort op een aantal methoden en projecten, die  rond 2000 spraakmakend waren, zoals de Lagenbenadering (van het toenmalige ministerie VROM), de gidsmodellen (ontwikkeld door S. Tjallingi en collega’s) en de waterambitieladder van de Monash universiteit uit Melbourne.

De AB zelf is ontwikkeld vanaf 2001. Kennis en ervaringen uit talloze praktijk- en onderzoeksprojecten zijn samengebracht en geïntegreerd. Deze ontwikkeling gaat  steeds door, de methode is een aanhechtingspunt voor nieuwe kennis en toepassingen.