AlliantieBenadering (AB)

De AlliantieBenadering (AB) is een methode voor strategische ruimtelijke planprocessen, die het systeemdenken als uitgangspunt neemt. Ze is daardoor geschikt voor complexe ruimtelijke projecten, zoals Omgevingsvisie of gebiedsontwikkeling. De AB is praktijkgericht door de integratie van kennis en ervaringen uit onderzoeken en praktijkprojecten van de laatste 25 jaar.

1. Besef de urgentie

Een project wordt gestart vanuit eigen doelstellingen. Maar er speelt meer: verduurzaming landbouw, stikstof, woningnood, klimaatveranderingen, energietransitie, biodiversiteit. Onze maatschappij is betrokken bij veel problemen en transities. De ruimtelijke ordening is een deel van het probleem, maar ook van de oplossing. Er is geen groot transitieplan dat alles oplost. Als planners en beleidsmakers zich verantwoordelijk voelen voor de generieke urgenties, kunnen alle deelprojecten hun bijdrage leveren. 

AB allianties

2. Kies je alliantie

Met de AB benut je de kracht van het natuurlijke systeem als drager van ruimtelijke ontwikkelingen. Je bevordert logische samenwerkingen in 3 allianties.
Meer over de allianties

3. Kies je proces

Veel opgaven hebben immers door hun systeemrelevantie een strategisch karakter. Met de AB neem je in die gevallen strategische doelen als uitgangspunt, en voeg je tactische en operationele doelen toe. Zo vermijd je verlies van geld, tijd en kwaliteit.
Meer over de AB Zipper

4. Regisseer je strategische proces

Bij een systeemgericht proces spelen altijd vele projecten en processen. Met de AB kun je meerdere processen en projecten overzien en regisseren.
Meer over het AB Regiebord

5. Benut de tools

Met tools pas je de AB toe, zonder dat je alle achtergronden en kennis hebt. Met deze 4 hulpmiddelen positioneert u het natuurlijk systeem als onderlegger van plan of visie.

Basiskaart

De Basiskaart Natuurlijk Systeem Nederland geeft een samenhangende indeling van de natuurlijke landschappen aan de oppervlakte en de profielen tot 30 meter onder maaiveld.

voorkant boek

Een genese is een 3D visualisatie van het natuurlijk systeem onder uw gebied, stad of wijk.

Gidsmodel heuvelland

Gidsmodellen geven kenmerken in opbouw en structuren van de 11 natuurlijke landschappen van Nederland. Ontwikkelprincipes zijn specifiek voor het landschap.

Groene voorgevel

De fotobeeldbank heeft honderden voorbeeldfoto’s, ter inspiratie en voorkoming van bloopers!