Beleid in hoofdlijnen

Beleid in hoofdlijnen

De omgevingsvisie wordt het leidende en integrerende beleidsdocument voor alle fysieke ontwikkelingen van Harderwijk. Hierin wordt uitgelegd hoe we om willen gaan met de maatschappelijke opgaven. Ook wordt aangegeven op welke wijze ze gekoppeld kunnen worden, en ze elkaar kunnen versterken.

Deze oplossingsrichtingen worden gebaseerd op 2 belangrijke uitgangspunten:

  1. Welzijn van onze burgers staat voorop
  2. Natuurlijk systeem als drager, verantwoordelijkheid nemen mbt van Harderwijk in wereldwijde klimaat en biodiversiteitscrisis

Gemeentelijke initiatieven

De omgevingsvisie is daarnaast een startdocument voor allerlei nieuwe trajecten.

Vanuit de omgevingsvisie kan de gemeente initiatieven nemen als voor verbetering en optimalisatie, dat betreft programma’s, zoals natuurontwikkeling, zonering recreatie,

Projecten initiƫren, zoals de herinrichting van een weg of de aanleg van het zwembad

Beleid maken over specifieke onderdelen, zoals een speelplan of een bomenplan, dat beleid is dan goed afgestemd op ander beleid

Harderwijk is de eerste gemeente van Nederland, die de omgevingsvisa opstellen aan de hand van de AlliantieBenadering (AB). Dit is een methode voor ruimtelijke systeemplanning, die:
<ol>
<li>Het natuurlijk systeem als basis neemt</li>
<li>Het domein Ruimte en het domein Samenleving aan elkaar koppelt</li>
<li>Mede gericht is op het in contact komen met de geschiedenis van Harderwijk (weten waar je vandaan komt)</li>
<li>En bovendien goed aansluit bij de geest van de Omgevingswet, die gericht is op integraliteit en de nadruk legt op de fysieke aspecten van maatschappelijke behoeften.</li>
</ol>